Ledarskap och kommunikation
– vägen till framgång

Allt kommunicerar

Din roll som ledare och kommunikatör har avgörande betydelse för företagets framgång, kultur och effektivitet. Din förmåga att förmedla visioner, målsättningar, tillit, förändring och vägen framåt gör skillnaden mellan dina medarbetares tvekan eller övertygelse, energiläckage eller fokus, tillitsfullt samarbete eller ego-kultur.

Varje kommunikativ situation är en möjlighet för dig att förstärka din roll som ledare, att vara en förebild för den företagskultur ni vill skapa och att ta ett steg framåt mot de mål ni formulerat. Vi finns här för att hjälpa dig på vägen.

Våra utbildningsprogram för ett hållbart och kommunikativt ledarskap:

Vår mission

Vi brinner för det goda kommunikativa ledarskapet och den avgörande skillnad det kan göra för att nå önskad framgång.

Vanliga utmaningar hos våra uppdragsgivare

^

Hur kan kommunikation stärka vårt förändringsarbete?

^

Hur kommunicerar jag med kraft och energi analogt eller digitalt?

^

Hur motiverar jag mina medarbetare och skapar samsyn i våra utmaningar?

^

Hur planerar vi vår kultur på hybridarbetsplatsen?

^

Hur fattar vi viktiga beslut i ett digitala möten?

^

Hur kan vi arbeta för ett hållbart självledarskap?

Det kommunikativa ledarskapet i en digital värld

Vi befinner oss i en ny normalsituation och ett digitalt skifte. Allt som kan digitaliseras kommer att digitaliseras – det vet vi redan. Det kan vara små processer eller stora skiften. Och en sak vet vi; att varje förändring påverkar – inför under och efter – såväl medarbetarskapet som ledarskapet. Våra arbetsplatser och företagskulturer har med en rejäl knuff från pandemin blivit alltmer hybrida och det påverkar hur vi möts, talar med varandra och leder verksamheten. Och inte minst ställer det nya krav på ledarkommunikationen.

Visst – kommunikationen kommer också digitaliseras, framförallt den som repeteras och kan standardiseras. Men vem kommer förbereda presentationen och beslutsunderlaget till ledningsgruppsmötet? Eller vem kommer bäst – med trovärdighet, autenticitet och övertygelse – förklara den kommande omorganisationen så att medarbetarna lämnar mötet positiva och inte överkörda? Det kommer inte vara en robot, det kommer vara du.

Effektivt självledarskap och vägen till ett hållbart ledarskap

Vi erbjuder program och rådgivning för ledare att möta utmaningar och leda förändring med trygghet och självförtroende i sitt kommunikativa ledarskap.

Vi arbetar med företagsanpassade utbildningar och rådgivning för ledare att möta utmaningar och leda förändring genom

^

Utmärkt och effektiv kommunikationsförmåga

^

Ett hållbart och starkt självledarskap

^

Trygghet och självförtroende i sitt kommunikativa ledarskap

Resultat och effekt

$

Starkare intern & extern kommunikation

$

Hur man inspirerar och ger energi i möten

$

Hur medveten och effektiv kommunikation kan stärka förändringsarbetet

$

Hur man planerar och bildar en strukturerad & stark möteskultur på en hybrid arbetsplats

$

Verktyg för ett hållbart, starkt självledarskap & work/life balance

Låt oss höras på telefon eller ta en kaffe!

Ett hållbart självledarskap

Ett hållbart självledarskap

Vi tror på devisen ”för att leda andra bör du kunna leda dig själv”. Vad innebär det dig? Vad skulle du kunna skruva på en aning på för att behålla...

läs mer