Om oss

Helene och Lotta arbetar tillsammans sedan 2020. Öppenhet, nyfikenhet och nätverkande förde oss samman i ett affärsnätverk och vi insåg snabbt att vi delade samma passion för hur bra kommunikation kan göra stor skillnad i ledarskap och affärsnytta. Vi insåg också att våra respektive förmågor och kompetenser tillsammans skulle skapa en ännu starkare plattform för att stötta chefer och ledare i deras kommunikationskompetens.

Heléne Hedqvist

Individuell träning, Coaching och mentorskap. Grupputveckling, Ledarprogram med fokus på den personliga retoriken

Bidrar till att du utvecklas ännu mera som ledare. Helene är utbildad skådespelare vid Lee Strasberg Theatre Institute i New york och har studerat retorik på Södertörns Högskola i Stockholm. Det är dessa två erfarenheter som hon använder sig av när hon tränar och coachar chefer och ledare i den personliga retoriken i ledarskapet.
Trygghet, struktur och framförandet är områden hon lägger stor vikt vid när hon tränare ledare till en framgångsrik retorik. Hon anlitas bland annat som retorik-expert på SVT och Svenska Dagbladet.

Helenes expertis är…

  • Att förstå och lyssna in vad som behöver för att stärka ditt ledarskap
  • Att skapa en trygg atmosfär för en maximal och optimal träning för dig
  • Att snabbt läsa in din bransch och förstå din affär och därmed agera bollplank till dina utmaningar som ledare

”Attitude is a small thing that makes a big difference”

W Churchill

Lotta Loosme

Coaching och kommunikationsträning individuellt eller i grupp. Intern och extern kommunikation, förändringsledning, storytelling och kriskommunikation.

Lotta har själv varit kommunikationschef och förändringsledare och suttit i ett flertal ledningsgrupper i mediabranschen, senast på SVT. Hon är en aktiv lyssnare som utifrån sin egen erfarenhet och kompetens förstår en ledares kommunikativa vardag i de stora och små sammanhangen och ser kraften i storytelling. Lotta bidrar med situationsanalys, målformuleringar och actions som på ett strukturerat sätt hjälper dig att utvecklas och stärka dig i ditt ledarskap.

Lottas expertis är…

  • Att lyssna aktivt och ställa de rätta frågorna så du får hjälp att ringa in vilka områden du har potential att förbättra i ditt ledarskap
  • Att hjälpa dig att sortera och prioritera dina kommunikationsutmaningar
  • Att aktivt formulera målgruppsinsikter, för att därefter sätta struktur och dramaturgi så att du bättre når ut med dina budskap
  • Att stärka ditt självförtroende och hjälpa dig hitta dina styrkor som en kommunikativ ledare.

”Kind words can be small and easy to speak, but their echoes are truly endless”

Moder Teresa
Lotta Loosme

Nätverk och samarbetspartners

Vi har ett stort nätverk av experter och specialister som vi samarbetar med för att våra utbildningar ska tillgodose våra uppdragsgivares behov på bästa sätt. Exempel på kompletterande föreläsare till våra utbildningar är experter inom personlig hälsa, public affairs eller mediahantering i kris.

Referenser

{

Lotta är en unik person som både kan se helhet och avgörande detaljer. Hon skapar dynamik, kreativitet och arbetsglädje i de företag och organisationer hon arbetar med. Vill man som organisation eller företag nå högre höjder och skapa effekt så är det Lotta som kan leverera kompetensen.

Karin Nordin

Kommunikationschef , Handels

{

Jag gjorde min bästa presentation någonsin efter ett program i retorikträning av Heléne (sent ska syndaren vakna!). Efter Helénes hårda nötande om övergångar och att bjuda på både kunskap och mig själv blev jag en mer pedagogisk, mer kommunikativ och helt enkelt bättre föreläsare.

Sven Granath

Dr. i Kriminologi, Polismyndigheten

{

Med hjälp av Helene har jag blivit mera trygg i mig själv som talare. Jag har lärt mig att göra färdiga manus till ”mina egna” och även hittat en bra rutin för hur jag förbereder mig inför viktiga tal

Karin Rådström

CEO Trucks, Daimler AG