Individuella program

Står du inför en viktig presentation? 

Det individuella programmet är till för dig som vill jobba vidare med ditt framförande och din personliga retorik. Här jobbar vi helt efter dina behov och mål.

Det kan vara att du önskar ett mer visionärt uttryck, få feedback på hur du planerat att leverera ditt budskap eller bli mer säker när du talar inför andra.

Vi coachar dig till en framgångsrik retorik och en trygg och engagerande framtoning.

 Vi jobbar med filmkamera som verktyg.

Ett individuellt program inleds med en kort träff där vi ser om vi är rätt för varandra och ett förtroende uppstår. Därefter får du ett förslag på upplägg.

Fler program